ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Καθαριστικά Πιάτων

€0.87/τμχ
€0.87/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€15.67/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€7.02/τμχ
€6.40/τμχ
€7.02/τμχ
€6.40/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€28.08/κιβώτιο
€25.60/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
€0.87/τμχ
€0.87/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€15.67/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€8.99/τμχ
€8.19/τμχ
€8.99/τμχ
€8.19/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€35.96/κιβώτιο
€32.77/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€15.99/τμχ
€14.54/τμχ
€15.99/τμχ
€14.54/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€79.95/κιβώτιο
€72.71/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€3.48/τμχ
€3.17/τμχ
€3.48/τμχ
€3.17/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€55.67/κιβώτιο
€50.69/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€16.00/τμχ
€14.55/τμχ
€16.00/τμχ
€14.55/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€80.00/κιβώτιο
€72.75/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
16%
€26.99/τμχ
€22.79/τμχ
€26.99/τμχ
€22.79/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€80.97/κιβώτιο
€68.38/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€9.99/τμχ
€9.04/τμχ
€9.99/τμχ
€9.04/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€59.94/κιβώτιο
€54.26/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
29%
€22.99/τμχ
€16.36/τμχ
€22.99/τμχ
€16.36/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€68.97/κιβώτιο
€49.07/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€5.99/τμχ
€4.19/τμχ
€5.99/τμχ
€4.19/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€47.91/κιβώτιο
€33.54/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€2.85/τμχ
€2.11/τμχ
€2.85/τμχ
€2.11/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€28.52/κιβώτιο
€21.10/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
29%
€22.99/τμχ
€16.36/τμχ
€22.99/τμχ
€16.36/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€68.97/κιβώτιο
€49.07/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€4.85/τμχ
€4.13/τμχ
€4.85/τμχ
€4.13/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€24.24/κιβώτιο
€20.65/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€16.00/τμχ
€14.55/τμχ
€16.00/τμχ
€14.55/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€80.00/κιβώτιο
€72.75/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
29%
€28.99/τμχ
€20.71/τμχ
€28.99/τμχ
€20.71/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€57.98/κιβώτιο
€41.42/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€6.58/τμχ
€5.61/τμχ
€6.58/τμχ
€5.61/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€59.26/κιβώτιο
€50.45/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 40 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€4.85/τμχ
€4.13/τμχ
€4.85/τμχ
€4.13/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€24.24/κιβώτιο
€20.65/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€6.25/τμχ
€5.34/τμχ
€6.25/τμχ
€5.34/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€56.25/κιβώτιο
€48.10/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 40 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€20.99/τμχ
€19.08/τμχ
€20.99/τμχ
€19.08/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€83.96/κιβώτιο
€76.30/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
31%
€23.68/τμχ
€16.24/τμχ
€23.68/τμχ
€16.24/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€47.37/κιβώτιο
€32.49/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
€1.92/τμχ
€1.92/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€34.55/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
46%
€5.99/τμχ
€3.23/τμχ
€5.99/τμχ
€3.23/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€35.94/κιβώτιο
€19.41/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 192 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€6.25/τμχ
€5.34/τμχ
€6.25/τμχ
€5.34/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€56.25/κιβώτιο
€48.10/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 24 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Εμφάνιση 1 έως 2 (από 196 προϊόντα)
Σελίδες:

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

testimonials

Visa Secure Mastercard Identity Check

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Αποδοχή