ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Καθαριστικά Πιάτων

3%
€1.92/τμχ
€1.86/τμχ
€1.92/τμχ
€1.86/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€34.60/κιβώτιο
€33.56/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€3.48/τμχ
€3.17/τμχ
€3.48/τμχ
€3.17/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€55.67/κιβώτιο
€50.69/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
29%
€19.99/τμχ
€14.22/τμχ
€19.99/τμχ
€14.22/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€59.97/κιβώτιο
€42.67/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
27%
€21.29/τμχ
€15.62/τμχ
€21.29/τμχ
€15.62/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€42.58/κιβώτιο
€31.25/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€10.69/τμχ
€9.76/τμχ
€10.69/τμχ
€9.76/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€64.14/κιβώτιο
€58.57/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
29%
€19.99/τμχ
€14.22/τμχ
€19.99/τμχ
€14.22/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€59.97/κιβώτιο
€42.67/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€17.69/τμχ
€16.08/τμχ
€17.69/τμχ
€16.08/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€70.76/κιβώτιο
€64.32/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€0.84/τμχ
€0.77/τμχ
€0.84/τμχ
€0.77/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€15.18/κιβώτιο
€13.81/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€12.55/τμχ
€11.46/τμχ
€12.55/τμχ
€11.46/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€75.30/κιβώτιο
€68.75/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€13.95/τμχ
€12.69/τμχ
€13.95/τμχ
€12.69/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€69.75/κιβώτιο
€63.47/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€0.84/τμχ
€0.77/τμχ
€0.84/τμχ
€0.77/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€15.18/κιβώτιο
€13.81/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
29%
€28.81/τμχ
€20.57/τμχ
€28.81/τμχ
€20.57/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€57.61/κιβώτιο
€41.15/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€6.39/τμχ
€5.81/τμχ
€6.39/τμχ
€5.81/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€25.56/κιβώτιο
€23.22/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€13.95/τμχ
€12.69/τμχ
€13.95/τμχ
€12.69/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€69.75/κιβώτιο
€63.47/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€8.99/τμχ
€8.19/τμχ
€8.99/τμχ
€8.19/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€35.96/κιβώτιο
€32.77/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
20%
€2.49/τμχ
€1.99/τμχ
€2.49/τμχ
€1.99/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€24.92/κιβώτιο
€19.94/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€20.99/τμχ
€19.08/τμχ
€20.99/τμχ
€19.08/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€62.97/κιβώτιο
€57.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€24.99/τμχ
€22.82/τμχ
€24.99/τμχ
€22.82/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€74.97/κιβώτιο
€68.47/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€4.23/τμχ
€3.62/τμχ
€4.23/τμχ
€3.62/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€21.14/κιβώτιο
€18.11/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€4.23/τμχ
€3.62/τμχ
€4.23/τμχ
€3.62/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€21.14/κιβώτιο
€18.11/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€4.69/τμχ
€3.47/τμχ
€4.69/τμχ
€3.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€75.00/κιβώτιο
€55.50/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€5.99/τμχ
€5.46/τμχ
€5.99/τμχ
€5.46/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€47.92/κιβώτιο
€43.66/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€5.99/τμχ
€4.43/τμχ
€5.99/τμχ
€4.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€47.91/κιβώτιο
€35.46/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
43%
€36.79/τμχ
€20.82/τμχ
€36.79/τμχ
€20.82/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€73.58/κιβώτιο
€41.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Εμφάνιση 1 έως 2 (από 196 προϊόντα)
Σελίδες:

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

testimonials

Visa Secure Mastercard Identity Check

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Αποδοχή