ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Καθαριστικά Πιάτων > Απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι

9%
€0.84/τμχ
€0.77/τμχ
€0.84/τμχ
€0.77/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€15.18/κιβώτιο
€13.81/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
20%
€2.49/τμχ
€1.99/τμχ
€2.49/τμχ
€1.99/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€24.92/κιβώτιο
€19.94/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€4.23/τμχ
€3.62/τμχ
€4.23/τμχ
€3.62/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€21.14/κιβώτιο
€18.11/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€6.39/τμχ
€5.81/τμχ
€6.39/τμχ
€5.81/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€25.56/κιβώτιο
€23.22/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€4.23/τμχ
€3.62/τμχ
€4.23/τμχ
€3.62/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€21.14/κιβώτιο
€18.11/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€8.99/τμχ
€8.19/τμχ
€8.99/τμχ
€8.19/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€35.96/κιβώτιο
€32.77/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€3.48/τμχ
€3.17/τμχ
€3.48/τμχ
€3.17/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€55.67/κιβώτιο
€50.69/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€0.84/τμχ
€0.77/τμχ
€0.84/τμχ
€0.77/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€15.18/κιβώτιο
€13.81/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€3.99/τμχ
€2.95/τμχ
€3.99/τμχ
€2.95/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€63.88/κιβώτιο
€47.27/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€3.99/τμχ
€2.95/τμχ
€3.99/τμχ
€2.95/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€31.94/κιβώτιο
€23.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€6.39/τμχ
€5.43/τμχ
€6.39/τμχ
€5.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€51.09/κιβώτιο
€43.45/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€5.99/τμχ
€5.46/τμχ
€5.99/τμχ
€5.46/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€47.92/κιβώτιο
€43.66/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€4.69/τμχ
€3.47/τμχ
€4.69/τμχ
€3.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€75.00/κιβώτιο
€55.50/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€6.25/τμχ
€5.34/τμχ
€6.25/τμχ
€5.34/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€56.25/κιβώτιο
€48.10/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 24 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€7.34/τμχ
€6.27/τμχ
€7.34/τμχ
€6.27/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€29.36/κιβώτιο
€25.10/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€7.34/τμχ
€6.27/τμχ
€7.34/τμχ
€6.27/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€29.36/κιβώτιο
€25.10/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€4.69/τμχ
€3.47/τμχ
€4.69/τμχ
€3.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€75.00/κιβώτιο
€55.50/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€4.69/τμχ
€3.47/τμχ
€4.69/τμχ
€3.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€75.00/κιβώτιο
€55.50/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
38%
€4.98/τμχ
€3.09/τμχ
€4.98/τμχ
€3.09/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€29.91/κιβώτιο
€18.54/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 192 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€5.99/τμχ
€4.43/τμχ
€5.99/τμχ
€4.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€47.91/κιβώτιο
€35.46/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€3.99/τμχ
€2.95/τμχ
€3.99/τμχ
€2.95/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€63.88/κιβώτιο
€47.27/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
26%
€3.99/τμχ
€2.95/τμχ
€3.99/τμχ
€2.95/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€31.94/κιβώτιο
€23.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
8%
€4.89/τμχ
€4.48/τμχ
€4.89/τμχ
€4.48/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€39.12/κιβώτιο
€35.83/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
8%
€4.89/τμχ
€4.48/τμχ
€4.89/τμχ
€4.48/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€39.12/κιβώτιο
€35.83/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Εμφάνιση 1 έως 2 (από 196 προϊόντα)
Σελίδες:

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

testimonials

Visa Secure Mastercard Identity Check

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Αποδοχή